Arama
Editörün Seçtikleri

Son Yorumlar

 
ORTAçAĞDA K. KAFKASYA

Kuzey Kafkas halklarının oluşum süreci ilk çağın sona erdiği, orta çağın başladığı tarih kabul edilen M.S. 375 yılına kadar aşağı yukarı kabaca tamamlanmıştır. Farklı kökenlerden gelip farklı isimler taşıyan topluluklar, yaşamın dayattığı, ortaklaşa üretim, trampe ederek tüketim, barınma ve dayanışarak korunma… süreçleri esnasında oluşturdukları ortak kültür etrafında sosyalleşerek bir konsolidasyona uğramıştır.

10 / 10 / 2011 | tamamını göster...

Şubat 1917'de çarlık Rusyasının yıkılması sonrasında Kuzey Kafkasya'da kurulan devlet. Uzun yıllar boyu Rus istilası altında sömürge olarak bulunan Kuzey Kafkasya halklarına mensup aydınların girişimi ve sürükleyiciliği ile 11 Mayıs 1918'de resmen ilan edildi.


10 / 05 / 2010 | tamamını göster...
2 Kasım 1943
 
Karaçaylı Yazar Seyit Laypan’ın Gürge Kün (Salı Günü) Adlı Hatıratından Bölümler
 
Prof. Dr. Ufuk TAVKUL
 
İkinci Dünya Savaşı’nın bütün hızıyla devam ettiği 1943-1944 yıllarında, Sovyetler Birliği’nin kendi vatandaşlarına uyguladığı sürgün ve soykırım hareketi bugün pek çok yönleriyle bilinmektedir. 2 Kasım 1943 tarihinde Kafkasya’dan Karaçaylıların sürülmeleriyle başlayan bu felaketler zinciri, 1944 yılı Şubat ve Mart aylarında çeçen-İnguşların ve Malkarlıların Kafkasya’dan tehciriyle devam etmiş, Mayıs ayında Kırım Tatarlarının ata yurtlarından sürülmeleriyle en korkunç boyutlarına ulaşmıştır. Perdeyi ise 1944 yılı sonlarında Gürcistan’ın Türkiye sınırlarında yaşamakta olan Ahıskalıların sürgünü kapatmıştır.
 
01 / 11 / 2009 | tamamını göster...

Bu makale ile İmam Şamil'i ölümünün 138'inci yılında rahmetle anıyoruz.   

          KAFKASEVİ

 
Batır-bek K-ay
İmam Şamil zamanlarında Rusya'nın Şimalî Kafkasya ile muharebesi, yalnız çarpışan kuvvetlerin sayı itibarile nisbetsizliğiyle değil, bu kuvvetlerin teslihat ve teçhizatı arasındaki büyük fark bakımından da tebarüz ediyordu.
 
18 / 02 / 2009 | tamamını göster...
 
Resmî Rus muharrirleri, Kafkasya muharebeleri tarihini "Rus kültürü" ile "vahşi dağlıların" mücade­lesi şeklinde tasvir ederler.
02 / 02 / 2009 | tamamını göster...
 
 
Stefaniya Skoçen(**)


Lehlilerin Kafkasyada sürgün hayatı Lehistan istiklâlinin kaybedildiği günden itibaren başlamıştı. Zabtedilmiş yerlerden Kafkasya'ya, orduda hizmet için yeni kafileler gönderilmekte idi. Oradan umumiyetle kimse dönmüyordu. Yeniden hürriyet kazanmağa doğru atılan her adım, bilhassa yapılan her silahlı isyan yeni sürülmüşler kafilesi yaratıyordu.
21 / 01 / 2009 | tamamını göster...
 

Bundan tam 20 yıl evvel, 1918 Mayıs'ında Kafkasya milletleri, çöken Romanof imparatorluğunun getirdiği hürriyet neticesinde istiklâllerini ilân etmişlerdi. Mayıs'ın 11'inde Şimalî Kafkasya, 26'sında Gürcistan ve 28'inde de Azerbaycan ve Ermenistan istiklâllerini ilân etmişlerdi.

08 / 12 / 2008 | tamamını göster...
 
Kafkas Vakfı’nın davetlisi olarak bir haftadır Türkiye’de bulunan Kabardey Balkar Cumhuriyeti İnsan Hakları Derneği Başkanı Hatajuko Valeri, yakın tarihe ışık tutan açıklamalarda bulundu.
21 / 11 / 2008 | tamamını göster...

Yazan: Mikâil Halil Paşa
Tercüme:Musa Ramazan
 
"Sayın yönetici, saygıdeğer redaktör,
Eski mesai arkadaşım ve dostum General Denikin'in yazıp Paris'ten bana da gönderdiği "Oçerki Russkoy Smuti, Paris 1922 / Rusya'daki Kargaşalar" adlı kitabının 1919 Mayıs başından itibaren Gönüllü Ordu Birliklerinin Dağıstan topraklarında Şamilkale(Mahaçkale) ve Derbent'e girişinin yer aldığı 4. ciltte yazılanları dikkatlice okudum, inceledim.

12 / 11 / 2008 | tamamını göster...

 
Rus çarı I. Petro (1672 - 1725)’ nun
1725 Yılında Yazdığı Vasiyetnamesi
(1738 yılında açıklanmıştır.)
 
"Bütün evlatlarım, birbirini takiben, Avrupa ülkelerinde hükümran olacaktır; zira Avrupa’nın bütün devlet kuruluşları köhnemiş ve ihtiyarlamıştır. Fakat Rus Saltanatı inkişaf halindedir, biz bu inkişafı aklımızla bulduk. Gelecek nesillerimizin elinde bir “talimat” niteliğinde olsun diye  “Vasiyetnamemi” aşağıdaki şekilde yazdım:

28 / 11 / 2007 | tamamını göster...
 1 2 > 
ÇİZGİNİN DİLİ
Diğer karikatürler için tıklayınız