Arama

Referandum ve Çerkesler

Erol Karayel
erolkarayel26@gmail.com

Bütün ülke 12 Eylül'de yapılacak referanduma kilitlenmiş vaziyette. Medya, sanal ortam, sokaklar... bütün platformlarda ateşli tartışmalar sürüyor.

Yazılanları okuyor, konuşulanlara kulak veriyorum ama şu “hayırcı” kesimi gerçekten anlayamıyorum...

Bu kesimin, referandum paketi üzerinden sarf ettiği sözlerle, değişmesi öngörülen yasalar arasında bağıntı kurmakta zorlanıyorum.

En son Kuban & Terek mail grubunda iyice zıvanadan çıkan tartışmaları okuduktan sonra, “göremediğim bir şeyler var herhalde” deyip, referandum paketiyle öngörülen yasa değişikliklerini bir kez daha hızlıca okudum.

Ve gerçekten ülke insanının zararına hiçbirşey göremedim (Hatırlamak isteyenler için paketin öngördüğü değişiklikleri bu yazının sonuna ekledim). Anlıyorum ki hayırcıların referandum paketinin içeriğiyle ilgilendikleri yok, onların derdi Ak Parti...

Onlar, sevmedikleri AK Parti iktidarına zarar verecekse şeytanla bile iş birliği yapmaya hazır vaziyetteler; üstelik çoğu şimdiye kadar savundukları tezleri ve bütün geçmişleri ile çelişmek pahasına...


***

Peki kim bunlar?

Bunlar ülkeyi babalarının çiftliği sanan, halkı da “maraba” olarak gören Kemalist takımıdır,

Bunlar ulusuna güvenmeyen jakoben ulusalcılar, milletden korkan İttihatçı ülkücülerdir,

Bunlar ırkçılarla, nasyonalistlerle kol kola girebilen enternasyonalistlerdir,

Bunlar statükoyu savunan devrimcilerdir,

Bunlar “halkçılıktan” “devletçiliğe” tenzili rütbe etmiş solculardır,

Bunlar kendilerine şiddetten başka bir muameleyi reva görmeyen militarizmin değirmenine su taşıyan bir kısım Kürtlerdir,

Bunlar kaos çıksın, iktidar zora girsin diye teröristlerle işbirliği önerebilen yargıçlardır,

Bunlar dini özgürlüklerini kısıtlayanlara çanak tutan kimi islamcılardır,

Bunlar ergenekoncular, mezhep ırkçıları, masonlar v.d.dir.

Ortak özellikleri tamamının “ideolojik köle” olmalarıdır.

Akıllarını ipotek ettikleri ideolojileri, onları bir türlü paranoya psikolojisinden çıkartmıyor.

Bunlara kulak verirseniz, ülkeye sivil bir diktanın geldiğini, 12 Eylül'de “teokratik” bir düzene geçiş için evet veya hayır oyu kullanılacağını filan sanırsınız.

Bunu özellikle yaptırıyorlar.

Gizli iktidarlarının alaşağı edilmesini önlemek için toplumu ajite edip kendi çevrelerini tahkim etmeye çalışıyorlar.

Eğer “gaza gelenlerden”, "holiganlık yapanlardan" değilse, kurulu sistemden nemalananlar dışında bu anayasa paketine hayır diyeceklerin aklından zoru var derim.

Bu anayasa paketine “Hayır” diyebilmeniz için, Osmanlı saltanatına son verip cumhuriyetle birlikte kendi saltanatını / oligarşisini kuran, mason, sabataycı, seçkinci, ataist, laikçi, tekelci, inkarcı, tek tipçi, asimilasyoncu, hizipçi, despot... krema azınlığa mensup biri olmanız gerekir.

Bunlar dışında hiçbir gerekçe hayırı haklı kılmaz.

Ak Parti'yi eleştirebilirsiniz, haklı da olabilirsiniz; ama Ak Parti ayrı, referandum paketi ayrı konulardır.

***

çerkeslere gelince...

Referandum paketi çerkeslere veya diğer kimliklere özel bir şey vaad etmiyor. Anayasa paketinin muhatabı, bu ülkedeki yaşayan 70 milyon insandır. İyileştirmelerden bütün gruplar, bütün kesimler, eşit şekilde yararlanacak.

çerkesler, bu çok etnikli, çok kimlikli ülkenin 85 yıldır yok sayılan ve eritilmeye çalışılan unsurlarından biri. Bu asimilasyoncu politikalar sebebiyle, -diğer unsurlarla birlikte- kimliklerini koruyup geliştirebilecekleri örgün sistemlere hiç yanaştırılmadılar.

Bu ülkeyi kuran ve yönetenler, farklı dil ve kültürlere siyonist İsrailin yöneticileri kadar “insani” yaklaşamadılar.

Köpeklerin serbest, taşların bağlı olduğu bu ülkede zaman bütün farklı kimlikleri öğütürken, bu insanlık düşmanları karanlık inlerinden kurguladıkları oyunu zevkle seyredip, ellerini oğuşturdular yıllarca.

...

Geçtiğimiz yüzyılın ortasından itibaren, sanayileşmenin getirdiği köyden kente göçler ile toplu yaşam alanlarımız dağıldı. Dil ve kültürümüzü sonraki nesillere aktaracağımız “sokak ortamı" yok oldu.

Göçtüğümüz büyük kentlerde yeni toplu yaşam alanları oluşturamadık ve herkes evine mahkum oldu. Son sığınaklarımız olan evlerimiz ise bizi korumaya muktedir olamadı; bu sefer de iletişim teknolojilerinin hücumuna uğradık. 10'larca kanaldan 24 saat süren tv yayınları, açık hedef konumunda olan dil ve kültürümüze en ölümcül darbeleri vurdu.

Bugün dil ve kültürleriyle can çekişir durumda olan çerkesler'in tekrar ayağa kalkıp varlıklarını sürdürebilmeleri, devlete hakim olan yasakçı, inkarcı, tek tipçi zihniyetin bertaraf edilmesine bağlıdır.

***

Bugün bunun için bir fırsat var. ülke yönetimini elinde tutmaya çalışan “iktidarın sivil kanadı” özgürlükçü bir düşünce perspektifini savunmaktadır. (Sivil kanadı diyorum, çünkü iktidara hukuksuz şekilde ortak olanlar arasında asker ve yargı kanatları da var.)

çerkesleri de ümitlendiren demokratik açılım projesi, şayet engeller aşılır, realize edilebilirse Türkiye için bir devrim olacak.

Hükümet kurmak, yani hükmetmek, seçimi kazanan partilerin hakkıdır. Ancak, darbe yasalarıyla iktidara ortak edilen askerler ve yargıçlar, kurdukları “harami sistemini” kontrolleri altında tutabilmek için gelen bütün hükümetlerin manevra alanını daraltmakta, seçim galibi partilerin hükmetmesine/yönetmesine izin vermemektedirler.

Bu ülkedeki “asimilasyoncu, tek tipçi, dayatmacı” yapının değişebilmesi için öncelikle yetki gasbında bulunarak iktidara ortak olan bu haramilerin asli işlerine döndürülmeleri gerekir.

İşte referandumda oylanacak yasalar bu yolda atılmış bir ön adımdır. Vara yoğa itiraz eden, kafası bulanık, kendisiyle kavgalı “hasta” kişiliklerin peşine düşenlerin bunu görmesi lazım.

Evet, Pazar günkü referandumda, vereceğimiz oylarla asker ve yargıç saltanatına “devam” veya “son” diyeceğiz.

Bu yüzden,

ülkeye özgür bir ortamın hakim olmasını isteyenler,

Farklı kimliklerin saygı ve destek görmesinden yana olanlar,

Yarın bir gün sırf “çerkes olduğu için” fişlenmek istemeyenler,

...bu referandum paketine “Evet” demek durumundadır.


Yakın geçmişte bu ülkede insanların düşüncelerinden, kıyafetlerinden, inançlarından, etnik kökenlerinden dolayı nasıl fişlendiklerini henüz unutmadık.

Unutanlara hatırlatalım:

* Tuğgeneral Kaya Varol`un başında bulunduğu 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı`nın Mart 2004`te kaymakamlıklara geçtiği `fişleme` yazısı ile `Bölücü ve yıkıcı` faaliyetlerde bulunan kişi ve kurumlar hakkında bilgi toplanmasını istenirken, Kürt, çerkes, Arnavut ve çingene kökenli vatandaşlar hakkında da istihbarat yapılması talep ediliyordu.

Şimdi bu yeni Anayasa paketinde “fişleme” yasaklanıyor ve bu tür girişimler suç kapsamına alınıyor.


* Yine Albay Dursun çiçek'in altında ıslak imzası bulunan "İrticayla Mücadele Eylem Planı"nın imhası sırasında yaşadıklarını bir mektup ile Ergenekon savcısı Zekeriya öz'e ileten ihbarcının silinmekten son anda kurtardığı bir evrakla, çorum'un nasıl köylerine kadar fişlendiği ortaya çıkmıştı. "çorum İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesinde Bulunan Köylerin Demografik Yapı çizelgesi" başlıklı belgede, tüm yerleşim birimleri tek tek Alevi-Sünni, Kürt, çerkes olarak sınıflandırılmıştı.

Bu fişlemeleri gazete, dergi ve internet sayfalarında çerkes köylerini ‘ilk fırsatta yok edilecek hedefler’ olarak gösteren ve şimdi “hayırcı” takılan bazı aşırı gurupların söylemleri ve İnegöl ve Dörtyol'daki provokasyonlarla birleştirerek okursanız, ellerine fırsat geçtiğinde olabilecek dehşet sahnelerini tahmin edebilirsiniz.


* Sadece çerkes olduğunuz için değil elbette, kendilerinin düşünce, görünüm ve yaşam şablonlarına uymadığınız için de fişleyebilir ve hayatınızı kararartabilirler. Yine hatırlayın, YöK’ün rektör ataması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gönderdiği 3 kişilik listedeki adaylardan birinin dosyasına ‘eşi çarşaflı’ notu eklenmişti. Ancak yapılan araştırmada bu kişinin hayatında hiç evlenmediği tespit edildi. Gül’ün ‘dehşete düştüm’ sözleriyle anlattığı olay, Türkiye’deki fişleme furyası konusunda bir ibret vesikasıdır. Tartışmaların odağındaki isim hatırlayacağınız gibi Osmangazi üniversitesi'nin çerkes kökenli Rektörü Prof. Dr. Fazıl Tekin'di.

...

örnekler çoğaltılabilir ama gerek yok.

önyargısı olmayan, gaza gelmeyen, ideolojik köle olmayan, “fikri ve vicdanı hür” herkes referandumda neyin oylanacağını kendisi okuyup anlamalıdır.

Gizli iktidarlarını yitirmek istemeyen bir kesimin pompaladığı vehimlere, “ideolojik kölelerin” nefret reçetelerine kanarak referandum paketine hayır diyeceklerin, yarın gerçekleri anladıklarında çocuklarının yüzüne nasıl bakacaklarını iyi düşünmeleri gerekir.

Pakette yer alan yasa maddelerinde öngörülen değişiklikleri aşağıda özetledim.

Köleleşmemiş hayırcılara ellerini vicdanlarına koyarak okuyup, bir kez daha muhasebe yapmalarını öneriyorum.

Bu eşik aşılamazsa, bu ülkeye musallat olmuş oligarşinin beli kırılamayacak; bu fırsatı da belki bir daha hiç bulamayacağız.


EK:


REFERANDUM PAKETİ NELER GETİRİYOR?

Bu paket,

- çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gazilere pozitif ayırımcılık yapılmasını, çocukların istismarına karşı devletin tedbir almasını;

- Kişisel verilerin kişinin rızası dışında tutulma yasağını ve fişlemenin tarih olmasını;

- Hakim kararı dışında yurt dışına çıkışın yasaklanamayacak olmasını;

- Aynı zamanda ve aynı kolda birden fazla sendikaya üye olunabilmesini;

- Memurların ve kamu görevlilerinin toplu sözleşme yapabilecek olmasını;

- Ceza alan memurun mahkemeye gidebilecek olmasını;

- Grev hakkına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını; Grev esnasında meydana gelen olaylardan sendikanın sorumlu olacağına yönelik hükmün Anayasa'dan çıkarılmasını;

- Hükümetler ile işçi ve işveren sendikaları, tüccar, esnaf, sanayicinin bağlı olduğu birlik ve konfederasyon temsilcilerinden oluşan 'Ekonomik ve Sosyal Konsey'in anayasal güvenceye kavuşturulmasını ve toplumun geniş kesimlerinin sosyal ve ekonomik politikaların belirlendiği sürece dahil edilmesini;

- Bütün vatandaşlara Anayasa Mahkemesi'nin kapısının açılmasını;

Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile Jandarma Genel Komutanının da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanabilmesini;

- Devlet kurumlarının her türlü işleminde haksızlığa, kötü muameleye uğrayan vatandaşın mahkemeye müracaat etmeden sorununu Meclis'e bağlı oluşturulacak kamu denetçiliği (ombudsmanlık) aracılığıyla çözebilmesini;

- 12 Eylül darbecilerini koruma altına alan Anayasa'nın geçici 15. maddesinin kaldırılmasını;

- Anayasa değişikliğiyle YAŞ kararlarının yargı denetimine açılması ve böylece Silahlı Kuvvetler'den ilişiği kesilen askerî personele hak arama hürriyeti ve savunma hakkı tanınmasını;

- Yapılan değişiklikle, bundan sonra askerlerin sadece görevleriyle ilgili disiplini gerektiren suçlarda askerî mahkemelerde yargılanmasını;

- Sivillerin kesinlikle askerî mahkemelerde yargılanamamasını;

- Darbe ve muhtıra gibi anayasal düzene ve devletin güvenliğine yönelik suçlara sivil mahkemelerin bakmasını;

- Anayasa'nın 146. maddesinde yapılan düzenleme ile 'Yüce Mahkeme'nin üye sayısını 11'den 17'ye çıkarılmasını ve yeni yapıyla Mahkeme'nin antidemokratik uygulamalarının ortadan kalkacak olmasını (Muhalifler burada bir dümen çevrildiğini iddia ediyorlar ki tamamıyla mesnetsizdir.

üyelerinin 3'ünü TBMM, 14'ünü ise cumhurbaşkanı seçecek, daha doğrusu önüne koyulan adaylar arasından tercih edecektir.

TBMM 2 üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun gösterdiği 3′er aday arasından,

1 üyeyi ise baro başkanlarının avukatlar arasından göstereceği 3 aday arasından gizli oyla tercih edecektir.

Cumhurbaşkanı 3 üyeyi Yargıtay, 2 üyeyi Danıştay, 1 üyeyi Askeri Yargıtay, 1 üyeyi Askeri Yüksek İdare Mahkemesince gösterilecek 3′er aday içinden tercih edecektir. En az ikisi hukukçu olmak üzere 3 üyeyi ise YöK'ün kendi üyesi olmayan yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri arasından göstereceği adaylar arasından tercih edecektir.

Cumhurbaşkanı, üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, 1. sınıf hakim ve savcılar ile en az 5 yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından da 4 üye belirleyecektir (seçecektir). )

- Yargı üzerinde baskı ortamı oluşturan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yapısının değişmesi ve Yüksek Yargı'daki vesayetçi anlayışın sona ermesini; (Muhaliflerin takıldığı diğer madde de budur. Mevcut durumda HSYK üyeleri Yargıtay ve Danıştay tarafından seçiliyordu. Bu iki kurumun üyeleri de HSYK tarafından belirleniyordu. Yani sen benim sırtımı kaşı, ben de senin sırtını kaşıyayım dönemi bitiyor.

Yapılan değişikliklerle HSYK'nın 7 asıl, 5 yedek olan üye sayısı 22 asıl, 12 yedek üyeye çıkıyor.

Kurulun 4 asıl üyesi, yüksek öğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri, üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca;

3 asıl ve 3 yedek üyesi, Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca;

2 asıl ve 2 yedek üyesi, Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca;

1 asıl ve 1 yedek üyesi, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından;

7 asıl ve 4 yedek üyesi, birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından adli yargı hakim ve savcılarınca;

3 asıl ve 2 yedek üyesi idari yargı hakim ve savcıları arasından idari yargı hakim ve savcılarınca dört yıl için seçilecek.) öngörüyor.Sizde yorumunuzu eklemek için tıklayın.
Yorumlar
Tüm yorumları görüntülemek için tıklayın.
бжаш&# - eskişehir
06 / 09
ülkeyi babamın çiftliği sayan bir kemalist değilim.. ulusuma güvenmeyen jakoben ulusalcı, milletten korkkan ittihatçı bir ülkücü değilim.. ırkçılarla, nasyonalistlerle kol kola girebilen enternasyonalist değilim.. statükoyu savunan devrimci değilim.. halkçılıktan devletçiliğe geçmiş solcu değilim.. kendime şiddetten başka bir muameleyi reva görmeyen militarizmin değirmenine su taşıyan bir kürt değilim.. kaos çıksın, iktidar zora girsin diye teröristlerle işbirliği öneren bir yargıç değilim.. dini özgürlükleri kısıtlayanlara çanak tutan bir islamcı değilim.. ve son olarak ergenekoncu, mezhep ırkçısı yada mason hiç değilim.. ortak özellik dediğiniz ideolojik köle hele hiç değilim.. hayır dememin nedeni şeriat gelecek paranoyasıda değil... ama evet çıkarsa, çıktıktan sonra çerkesler için anında her yerde okul kurulacağına inanan bir hayalperestte değilim.. ama eğer evet çıkarsa, kim bana iktidarın (hangi parti olduğu önemli değil) yargıdaki (hsyk ve anayasa mahkemesi) çoğunluğu ele geçirmek istemediğini kanıtlayabilir? şunuda unutmayın bu taslağı getiren akp iktidarı darbecilere karşı olsaydı kenan evren denılen eli kanlı faşisti çankayada ağırlamazdı..
Hamit Kayabey - Gönen/Balıkesir
06 / 09
Erol Bey, Çerkesler ve Referandum başlığı altında yaptığınız açıklama ve yorumlarınızı okudum. Detaylı, doyurucu bilgiler vermişsiniz. Çok isabetli tesbitlerde bulunmuşsunuz. Bu düşüncelerinizi Çerkes Halkıyla paylaşmanız, fikir karmaşalarının yaşandığı Referandum öncesinde pek yararlı oldu. Bundan dolayı sizi tebrik ediyorum. Görüş ve düşüncelerinize aynen katılıyorum. Selam ve saygılarımla...