Eğitimi Tamamen Rusça’ya Çevirecek Skandal Yasa Tasarısı Duma’dan Geçti
” Rusya Federasyonu Eğitim Sisteminde Değişiklik Yapılmasına Dair 438863-7 sayılı Kanun Taslağı” 19 Haziran’da, Devlet Duması’nda gerçekleştirilen ilk oylamada kabul edildi.
Salı günü yapılan oylamada Rusya Federasyonu Devlet Duma milletvekilleri, eğitim yasasında değişiklik öngören tasarıyı kabul etti. Tasarı, Rusya Federasyonu Cumhuriyetleri’nde kullanılan ulusal dilleri eğitim alanında seçmeli hale getiriyor. Tasarıyı hazırlayanlardan biri olan Çuvaşya milletvekili Alena Arshinova Duma’da tasarıyı sunarken, normatif bir düzenleme öngördüklerini söyledi. “Ana dillerin öğretilmesi ebeveynlerin talebi üzerine ve yazılı beyanlarına dayanarak yapılmalıdır” diyen Arshinova, Rusya Federasyonu Anayasasında yer alan bir hususun, yerel yönetimlerce tekrar düzenlenmemesi gerektiğini; bunun eğitimi düzenleyen yasaya da aynen yansıtılması lazım geldiğini söyledi. Birkaç yıldır, farklı bölgelerdeki ebeveynlerden şikayetler aldığını ifade eden Arshinova, “Veliler bölgelerin, ulusal ve eyalet dillerinin öğrenilmesi için yaptığı baskılardan şikayet ediyorlar. Bu sorun Başkan Vladimir Putin tarafından da bilinen bir husus. Şimdi bir yıl önce Putin’in verdiği görevi yerine getiriyoruz” dedi. “Eğitim sistemini yeniden düzenleyip, Rusçayı tek eğitim dili haline getiren, ulusal dilleri ise isteğe bağlı kılan” yasa tasarısı oylamasında 450 koltuklu Duma’da oy kullanan 377 milletvekilinden 373’ü yasanın kabulü yönünde oy verirken, 3 milletvekili red, 1 milletvekili de çekimser oy kullandı. Rusya Anayasası’na göre tasarının iki defa daha parlamentoda görüşülüp onay alması gerekiyor. Duma’daki görüşmeler tamamlandıktan sonra bir kez de parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde görüşülüp geçmesi gerekecek. Tasarı bu süreçlerin tamamlanmasından sonra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Puti'in imzalaması ile yasalaşıp yürürlüğe girecek.