Arama

Hakkımızda
* MİSYON
 
Kafkasevi, anayurtta ve anayurdu dışında yaşayan Kafkas nesilleri ile onların dil ve kültürel değerlerinin korunması, geliştirilmesi, gelecekte de var olma iradesinin canlandırılarak kolektif hafızada kalıcı bir yer edinmesi için çalışır.
* VİZYON
 
Kafkasevi’nin vizyonu, Karadeniz ve Hazar arasında yaşayan Kafkas halklarının, geleceklerini belirlemede yegane inisiyatif sahibi oldukları sürdürülebilir ve güvenli bir yapılanmanın oluşmasıdır.
 
* İLKELER
 
1. Kafkasevi Bağımsızdır. Hiçbir resmi kurum veya merkezle bağlayıcı bir ilişkisi yoktur.
 
2. Kafkasevi özgürlükçüdür. Bireylerin ve toplumların tam özgürlüğünü savunur.
 
3. Kafkasevi Barışçıdır. Meşru müdafaa hakkı dışında savaşın ve şiddetin her türlüsüne karşıdır.
 
4. Kafkasevi Birlikten Yanadır. Kafkas halkları arasında kin ve nefreti artıran her türlü ayırımcılığı reddeder, sadece kardeşliği pekiştiren fikir ve çalışmalara değer verir.
 
5. Kafkasevi Fikir ve İnanç özgürlüğünü Savunur.Taraftarı olsun veya olmasın, bütün fikir ve inançları açıklanabilir ve savunulabilir görür. 
 
6. Kafkasevi Milliyetçidir.Kafkas halklarının milli dil ve kültürlerinin korunması ve geliştirilmesi için çalışır; genetik ırkçılığı reddeder.
 
7. Kafkasevi Asimilasyona Karşıdır. Anayurtta ve dışarıda yaşayan Kafkasyalıların dil, kültür ve kimliklerini korumasını, geliştirmesini savunur; her türlü asimilasyon ve akültürasyon politikalarını reddeder.
 
8. Kafkasevi Anayurda Dönüşü Destekler. Kafkas kültürünün yaşatılabileceği yegane ortamın “ekseriyette bir nüfus ile ancak ve ancak anavatan” olduğunun bilinciyle diasporadan anayurda dönüşleri destekler; reel dönüş ortamının oluşması ve gelişmesi için çalışır.
 
9. Kafkasevi Adaletçidir.önyargılara pirim vermez, fikir ve olguları adalet gayretiyle değerlendirir.
 
10. Kafkasevi Aksiyonerdir. Kendi gündemini oluşturur ve takip eder; başka gündemlerin peşine takılmaz.
 
* ENSTRüMANLAR
Kafkasevi hedefine, bilim, sanat, kültür, edebiyat, diplomasi ve politik vasıtaları kullanarak ulaşmaya çalışır.
K.E.